โปรแกรม Tripitaka91 พร้อมหัวข้อธรรม สำหรับติดตั้งบน Windows (Update ใหม่ 5 เมษายน 2556)
- เป็นเวอร์ชั่นที่ปรับปรุงใหม่เพื่อแก้ปัญหา โปรแกรม Shutdown ตัวลงเอง
- คงความสามารถเดิม คือการค้นหาหัวข้อธรรม ที่รวบรวมโดยคณะวัดสามแยก และสามารถเปิดอ่านพระไตรปิฎกได้โดยตรง โดยโปรแกรมจะลิงค์ไปหา เล่ม/หน้า ที่ต้องการอ่านให้โดยอัตโนมัติ (ยกเว้นบรรทัดต้องนับเอา)
- โปรแกรมพัฒนาขึ้นเพื่อให้ใช้งานกับ Windows โดยเฉพาะ (ลดข้อผิดพลาด ERROR)
- ออกแบบหน้าจอให้คล้ายกับ Tripitaka91 สำหรับ iPad, iPhone เพื่อให้สะดวกต่อการใช้งาน
- กะทัดรัดด้วยขนาดไฟล์ติดตั้ง สำหรับดาวน์โหลดเพียง 24.0 MB (ดาวน์โหลดได้แม้ใช้อินเตอร์เน็ตความเร็วต่ำ)


การใช้งานและดาวน์โหลดไฟล์สำหรับติดตั้งโปรแกรม Tripitaka91 For Windows

ขั้นตอนการติดตั้ง


ให้ดาวน์โหลดไฟล์สำหรับติดตั้ง ตามลิงค์ http://www.tripitaka91.com/tripitaka91_file/Tripitaka91.exe

2. จะได้ไฟล์สำหรับติดตั้งคือไฟล์ Tripitaka91.exe ดังภาพด้านล่าง (ไฟล์นี้สามารถคัดลอกลง Handy Drive หรือ แผ่นซีดีเพื่อนำไปติดตั้งกับเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นได้)


3. ดับเบิลคลิกที่ไฟล์ Tripitaka91.exe จะปรากฏหน้าจอดังภาพ ให้ดำเนินการตามขั้นตอนดังภาพ
4. การเข้าใช้งานรายละเอียดต่าง ๆ บนหน้าจอ


วิธีการใช้งานและเข้าอ่านพระไตรปิฎก
การค้นหาหัวข้อธรรม