เรียน สมาชิกทุกท่าน

ขออนุญาตแจ้งปิดระบบ การแจ้งคำผิดไว้ชั่วคราวครับ
เนื่องจากมีการปรับปรุงซอฟต์แวร์และเซิร์ฟเวอร์ใหม่
จึงขอปิดระบบแจ้งคำผิดคำถูกไว้ชั่วคราวในระหว่างปรับปรุง
แจ้ง ณ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2566