หน้าแรก | เข้าสู่ระบบ | ลงทะเบียน | FACEBOOK กลุ่มสำหรับผู้บริหารระบบ

 ข่าวประชาสัมพันธ์ ::


หัวเรื่อง : วิธีการบันทึกแจ้งผลการตรวจสอบคำที่น่าจะผิด


บันทึกแจ้งผลการตรวจสอบคำผิดภาษาไทย ในพระไตรปิฎก

ตามลิงค์ Youtube

https://www.youtube.com/watch?v=ErOsKTUoWi8

กลับสู่หน้าแสดงข้อมูลประชาสัมพันธ์